Bugün - 25 Nisan 2017 SalıKünyeReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.pngimages/habersistemi_08.png
 
Afyon   11°C
 
Ömer Döngeloğlu Dinar'daDinar Belediyesi tarafından organize edilerek düzenlenen Es Sadık (SAV..
Emniyet düğmeye bastı 29 kişi tutuklandı 12 si aranıyorAfyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü..
Yüksel Varlı İlkolu Peygamber Efendimizi unutmadıAfyonkarahisar Yüksel Varlı İlköğretim Okulu Bugün Peygamber..
12 ay çalıştırılacak 5'i operatör 10 kişi alınacak

 

 

İHALE İLANI

Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi 3 Adet Kamyon Şoförü, 2 Adet Operatör ve 5 Adet Temizlik İşçisi Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İlçeler Haberi - 14 Aralık 2015 Pazartesi

(20:11)

 

 

İHALE İLANI

Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi 3 Adet Kamyon Şoförü, 2 Adet Operatör ve 5 Adet Temizlik İşçisi Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.


İhale kayıt numarası*

:

1-İdarenin

 

a) adresi

:Hükümet Konağı     Şuhut / Afyonkarahisar

b) telefon ve faks numarası

:0 272 718 33 75 – 0 272 718 12 25

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

d) İlgili Personel

: Mehmet GÜNHAN Birlik Müdürü

2-İhale konusu malın/işin

 

a) niteliği, türü, miktarı

3 Adet Kamyon Şoförü, 2 Adet Operatör ve 5 Adet Temizlik İşçisi Hizmet Alımı

b) teslimi veya işin yapılacak [yeri/yerleri]

Şuhut ve bağlı üye köylerin sınırları dahilinde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliğine ve Özel İdaresine ait çalışma yarleri.

c) Başlama Tarihi

Sözleşme imzalanmasından itibaren 1 Ocak 2016 itibariyle

     d) Bitiş Tarihi

İşe başlama tarihinde itibaren 12 ay süreli

3-İhale dokümanının nerede görülebileceği ve nereden hangi bedelle alınabileceği

Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin odası

Doküman Bedeli: 300,00-TL.

4-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği odası

b) tarihi ve saati

22.12.2015 Salı     Saat: 15:00

5- Tekliflerin

 

    a) Nereye verileceği

Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin odası

    b) Tarih ve saati

22.12.2015 Salı     Saat: 15:00’e kadar

6-Geçici teminat miktarı (en az)

Teklif edilen tutarın ‰3 ‘ü

 

 

 

7-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

 

 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

           a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

            c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

            d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten ve kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın belirtildiği anlaşma ve sözleşme belgesi vermeleri gerekir.

f) İhale dokümanının alındığına dair dokuman bedeli alındı makbuzu

g) Teklif edilen miktarın en az ‰3 ü kadar geçici teminat.(Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde en az 60 gün süreli) Nakdi yatırılması halinde Birliğimizin Şuhut Ziraat Bankası 32336439-5005 nolu hesabına yatırılabilir.

h) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

ı) İş Deneyim Belgesi

    İş deneyim belgesi isteklinin son 15 (Onbeş) yıl içerisinde yurt içi ve dışında Kamu ve Özel sektörde sözleşme bedelinin en az ‰70 i oranında gerçekleştirdiği veya ‰50 si oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işlerle ilgili deneyim gösteren ve teklif edilen bedelin ‰50 si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

 

   

Belgelerin sunuluş şekli :

 

a) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

 b) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 c) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

            

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

            9- Kapalı olarak teklif veren istekliler, yazılı teklif vermedeki numara sırasıyla sözlü olarak yeni tekliflerini söylerler. Sırası gelen istekli ya yeni teklifini söyler veya ihaleden çekildiğini açıklar. Bu turlar diğer isteklilerin çekilip bir tek istekli kalıncaya kadar devam eder.

            10- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Fiyat avantajı (farkı) uygulanmayacaktır.

           11-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine toplam bedel üzerinden fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

           12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14- Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

         15- Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunlarına tabi olmayıp, 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                      İLAN OLUNUR.Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


İlçelerHaberleri

Çobanlar Belediyesine araç takip sistemi
Camiler Ramazan'ı Karşılamaya Hazır
Kayacan Eber gölünde incelemelerde bulundu
Vali Yıldırım Çobanlar'da
Kaymakam Yavuz öğrencilerin sıkıntılarını dinledi
Başkan Çöl'ü ziyaret ettiler
Sultandağı Türk Bayraklarıyla Donatılıyor
Başkan Çibik yıl sonu sergisinde

Diğer Haberler

Zeybek Adayları Bakan Eroğlu açıklayacak dedi
Şehitlerimiz için bölgede anıt yapısın
Sıvacı çalışmalarına devam ediyor
Seçimlerin huzuru için toplantı yapıldı
Zaman Tüneli projesi devam ediyor
Bakan Eroğlu Afyonkarahisar'da
Çay'daki eski Taş Han'da resim sergi açıldı
Suriyeli mültecilere istihdam yolu açılıyor
Ulusal Gazeteler
Yazarlar

İsmail Ögeday

İsmail_Ögeday Referandumun ardından

17.04.2017 20:20:06

Merhaba değerli okurlar Ülkemiz 16 Nisan tarihinden tab..

Ceyda Demir

Ceyda_Demir Her Bel Ağrısı Fıtık Değildir

17.04.2017 18:55:45

Eğer bacak ağrınız yoksa ve sadece bel ağrısı şikayetiniz va..

Nihat Hatipoğlu

Nihat_Hatipoğlu Hoş geldin üç aylar

07.04.2017 17:52:05

Geçtiğimiz perşembe akşamı üç ayların ilk..

Mehmet Selami Aydoğan

Mehmet_Selami_Aydoğan Derin duygu

25.03.2017 20:27:06

Her gün ki gibi yine bir sabah namaza kalkarken, derin ..

Lokman Özkul

Lokman_Özkul Sözde Karar da Milletin

03.02.2017 19:12:04

Demokrasilerde son sözü millet söyler. Azi..


Başkan Çağrı muhtarlarla arsa fiyatlarını görüştüÇay Belediye Meclis Toplantı Salonunda Başkan Hüseyin Ça..
En Çok Okunanlar
27 Mart'ta İbrahim Sadri Afyon'da Afyonkarahisar Belediyesi yeni bir kültürel etkinliğe daha imza a.. Beyaz eşya yüklü tır kaza yaptı Sandıklı’da meydana gelen tır kazası hasara neden oldu.   &nbs..

Anket Bulunamadı..

Anketler

Namaz Vakitleri
Şehir
(Afyon)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04:1205:5913:0616:5319:5521:28

Günün Sözü


İlim irfan mürşittir karanlıkları boğar. İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar?


(Hacı Bektaşı Veli)


Arşiv Getir

Facebook


Bumerang - Yazarkafe
Künye Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,75