Bugün - 22 Şubat 2017 ÇarşambaKünyeReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.pngimages/habersistemi_08.png
 
Afyon   11°C
 
Sokak ortasında infazAfyonkarahisar’da tartıştığı kişilerce bacağından vurulan 33 yaşındak..
Kızılay Maden Suyu artık Premium şişelerdeDünyada iyilik için içilen ilk ve tek maden suyu olan &l..
Güzelleşmenin sırları konuşulduGün FM’de yayınlanan Gündem programına Estetisyen- Eğitimci..
12 ay çalıştırılacak 5'i operatör 10 kişi alınacak

 

 

İHALE İLANI

Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi 3 Adet Kamyon Şoförü, 2 Adet Operatör ve 5 Adet Temizlik İşçisi Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İlçeler Haberi - 14 Aralık 2015 Pazartesi

(20:11)

 

 

İHALE İLANI

Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi 3 Adet Kamyon Şoförü, 2 Adet Operatör ve 5 Adet Temizlik İşçisi Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.


İhale kayıt numarası*

:

1-İdarenin

 

a) adresi

:Hükümet Konağı     Şuhut / Afyonkarahisar

b) telefon ve faks numarası

:0 272 718 33 75 – 0 272 718 12 25

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

d) İlgili Personel

: Mehmet GÜNHAN Birlik Müdürü

2-İhale konusu malın/işin

 

a) niteliği, türü, miktarı

3 Adet Kamyon Şoförü, 2 Adet Operatör ve 5 Adet Temizlik İşçisi Hizmet Alımı

b) teslimi veya işin yapılacak [yeri/yerleri]

Şuhut ve bağlı üye köylerin sınırları dahilinde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliğine ve Özel İdaresine ait çalışma yarleri.

c) Başlama Tarihi

Sözleşme imzalanmasından itibaren 1 Ocak 2016 itibariyle

     d) Bitiş Tarihi

İşe başlama tarihinde itibaren 12 ay süreli

3-İhale dokümanının nerede görülebileceği ve nereden hangi bedelle alınabileceği

Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin odası

Doküman Bedeli: 300,00-TL.

4-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği odası

b) tarihi ve saati

22.12.2015 Salı     Saat: 15:00

5- Tekliflerin

 

    a) Nereye verileceği

Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin odası

    b) Tarih ve saati

22.12.2015 Salı     Saat: 15:00’e kadar

6-Geçici teminat miktarı (en az)

Teklif edilen tutarın ‰3 ‘ü

 

 

 

7-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

 

 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

           a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

            c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

            d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten ve kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın belirtildiği anlaşma ve sözleşme belgesi vermeleri gerekir.

f) İhale dokümanının alındığına dair dokuman bedeli alındı makbuzu

g) Teklif edilen miktarın en az ‰3 ü kadar geçici teminat.(Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde en az 60 gün süreli) Nakdi yatırılması halinde Birliğimizin Şuhut Ziraat Bankası 32336439-5005 nolu hesabına yatırılabilir.

h) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

ı) İş Deneyim Belgesi

    İş deneyim belgesi isteklinin son 15 (Onbeş) yıl içerisinde yurt içi ve dışında Kamu ve Özel sektörde sözleşme bedelinin en az ‰70 i oranında gerçekleştirdiği veya ‰50 si oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işlerle ilgili deneyim gösteren ve teklif edilen bedelin ‰50 si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

 

   

Belgelerin sunuluş şekli :

 

a) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

 b) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 c) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

            

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

            9- Kapalı olarak teklif veren istekliler, yazılı teklif vermedeki numara sırasıyla sözlü olarak yeni tekliflerini söylerler. Sırası gelen istekli ya yeni teklifini söyler veya ihaleden çekildiğini açıklar. Bu turlar diğer isteklilerin çekilip bir tek istekli kalıncaya kadar devam eder.

            10- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Fiyat avantajı (farkı) uygulanmayacaktır.

           11-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine toplam bedel üzerinden fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

           12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14- Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

         15- Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunlarına tabi olmayıp, 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                      İLAN OLUNUR.Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


İlçelerHaberleri

Başkan Bozkurt Alkan'ı ziyaret etti
Çay Belediye personeli Gelibolu’da
Dinar'da Hacılar kutsal topraklara uğurlandı
Kaymakam Arıcan'a doğum günü sürprizi
Bolgiysanda İstifalar Peşpeşe
Protokol İmzalandı
Kahvehane Soyguncusu Yakalandı
Dinar'a öncü itfaiye aracı alındı

Diğer Haberler

Demirel "Kahpe teröristler"
Japon ekonomi müsteşarı Hirai Afyon'da
Sıvacı "hükümetimiz çözüm üretti"
Tarihi tecrübe paylaşıldı
Safra Kesesinden 450 Taş Çıktı
Klüplere verilen destek meyvelerini vermeye başladı
Ulusal ATT ve Paramedik Kongresi Başladı
Çavuşbaş ta kavga bir ağır yaralı
Ulusal Gazeteler
Yazarlar

Mehmet Selami Aydoğan

Mehmet_Selami_Aydoğan NİÇİN EVET ?

20.02.2017 18:13:46

Ben EVET diyeceğim. Çünkü neden mi? ..

İsmail Ögeday

İsmail_Ögeday Evet mi ? Hayır mı ?

12.02.2017 16:49:52

Evet mi ? Hayır mı ? Son günlerde ülke genelinde,..

Nihat Hatipoğlu

Nihat_Hatipoğlu Gençlere Peygamber Efendimizi tanıtmak zorundayız

04.02.2017 19:10:12

Hz Ali'nin hayatı iki türlü mücadele ile..

Lokman Özkul

Lokman_Özkul Sözde Karar da Milletin

03.02.2017 19:12:04

Demokrasilerde son sözü millet söyler. Azi..
Duayen Turizmden Miraç kandiline özel kampanyaAfyonkarahisar'da Hac Ve Umre Programları Üzerine Turizm Sektör&u..
En Çok Okunanlar
İntihar mı ? yoksa cinayet mi? Afyonkarahisar'da Güvenevler mahallesinde ikamet eden E.T, evinde &oum.. Kendisini başkasıyla yakalayan eşini öldürdü Kendisini başka kadınla yakalayan eşini günler sonra öldürd&.. Dinar Belediyesi tarafından organize edilerek düzenlenen Es Sadık (SAV.. 27 Mart'ta İbrahim Sadri Afyon'da Afyonkarahisar Belediyesi yeni bir kültürel etkinliğe daha imza a.. Beyaz eşya yüklü tır kaza yaptı Sandıklı’da meydana gelen tır kazası hasara neden oldu.   &nbs..

Anket Bulunamadı..

Anketler

Namaz Vakitleri
Şehir
(Afyon)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:5607:3213:2116:2618:5420:17

Günün Sözü


Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha görmedim.


(Konfüçyus)


Arşiv Getir

Facebook


Künye Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 1,17